top of page

Piggdekkavgift i Stavanger

I 2017 ble det innført piggdekkavgift i Stavanger kommune. Om du planlegger å kjøre bil med piggdekk i Stavanger gjennom vintersesongen, altså fra 1. november og frem til over påske, må du betale piggdekkavgift.

Stavanger har i perioder om vinteren dårlig luftkvalitet. Det ble derfor innført gebyr for bruk av piggdekk fra 1. november, med hjemmel i Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

Hva koster det?

Piggdekkgebyret er på

  • 1400 kroner for hele vintersesongen, fra og med 1. november til mandag en uke etter påske

  • 450 kroner for en kalendermåned

  • 35 kroner for et døgn. Kan kjøpes fra 1. november og gjelder i 24 timer fra betalingstidspunktet.

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt overfor. Hvis du kjører med piggdekk, blir stoppet i kontroll og ikke har betalt gebyret, får du utstedt en bot på 750 kroner. Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter.

Du betaler bare i en by

Har du betalt piggdekkgebyr i enten Bergen, Oslo eller Trondheim, slipper du å betale på ny hvis du skal kjøre med piggdekk i Stavanger i perioden du har betalt for. Og motsatt, dersom du har betalt piggdekkgebyr i Stavanger, trenger du ikke å betale gebyr når du kommer til en av de tre nevnte byene i løpet av perioden du har betalt for.

 

Stavanger Parkeringsselskap KF har ansvar for å tilrettelegge og drifte betalingsløsningene for piggdekkgebyrordningen i Stavanger kommune.

 

Se nettsidene til Stavanger Parkering om hvor og hvordan du kan betale for piggdekkgebyret.

bottom of page